BRF Västra Nidingen

Göteborg

Tvåplans parhus, 33 lägenheter

BRF Västra Hamnskär